PROGRAMACIÓ DE L'ASSIGNATURACRITERIS D'AVALUACIÓ
PAUTAS PARA EL ANÁLISIS CINEMATOGRÁFICOINFORMACIÓ SOBRE LES PAU 2015, 2016 i 2017

Estuctura de l'examen i informacions complementàries 2017:

CUESTIONARIO INICIALLLISTAT DE PEL·LÍCULES RECOMANADESALGUNES PROVES DE MOSTRA

Totes les proves tenen un format igual o almenys molt paregut al de la prova de Cultura Audiovisual de les PAU de Catalunya. Sempre presenten dues opcions enfocades a temes diferents. Algunes contenen fins i tot material gràfic i qüestions idèntiques a les ja aparegudes en les proves oficials tot i que en ordre o combinació diferent.
Tema 1: Imatge i significat. Prova 1. Hi apareixen imatges del film El padrí (1972) de Francis Ford Coppola i del fotògraf britànic Tom Stoddart. Sobre aquest últim hi ha una molt bona entrevista en aquesta pàgina. Prova 2 . Hi apareixen imatges de "Design for living" (Una mujer para dos, 1933), de Ernst Lubisch i del fotógraf mexicà Daniel Aguilar.
Tema 2.1: La imatge fixa I (Sintaxis de la imatge i elements formals). Prova 1. Hi apareixen imatges del film Els cosins (1959) de Claude Chabrol i del també britànic Bill Brandt. Prova 2. Hi veiem un poema de Joana Raspall i una imatge de la catalana Isabel Steva, Colita, recent Premi Nacional de Fotografia.
Tema 2.2: La imatge fixa II (El cartell, el grafitti i el còmic). Prova 1. Hi apareix un cartell d'Alphonse Mucha i un fragment del primer còmic de Batman. Prova 2. Hi ha un cartell republicà de la Guerra Civil Espanyola i un fragment de la novel·la gràfica Maus de Art Spiegelman.
Tema 3: La fotografia. Prova 1. Hi apareix una fotografia de Francesc Català Roca i un poema avantguardista de Salvat Papaseit per fer un storyboard.
Tema 4: El cinema. Prova 1. Hi apareix un fotograma de La terra trema (1948), film neorealista de Luchino Visconti, i dos cartells publicitaris actuals, un de Dolce & Gabbana i un altre de PETA, organització animalista.
Tema 5. El so digital.
Tema 6. La televisió.
Tema 7. Ràdio i premsa.
Tema 8. La publicitat. Prova 1. Hi apareix un fotograma de "The big sleep" (El son etern, 1946) de Howard Hawks i un cartell ecologista de WWF

ALTRES PÀGINES D'INTERÈS

Web CULTURA AUDIOVISUAL, per Jordi Vilar, Escola Pia de Sarrià, Barcelona. (Web privada de centre)

Web CULTURA AUDIOVISUAL, per Borja Riquelme, Escola-Taller Ginebró, Cardedeu.

Web Cultura Audiovisual, per Eloi Gabriel, Escola IPSI, Barcelona.

Blog Fer visible l'invisible, per Eloisa Valero, INS Martí Franqués de Tarragona.

Blog Análisis fímico UJI Castelló.